Vad är diastasis reci?

Bukens muskler

Bukens muskler ligger i flera skikt och skyddar bl.a bukhålans organ och bidrar till kroppens hållning. Den raka bukmuskeln (Rectus abdominis) löper på båda sidorna av magen. Längre ut åt sidorna finns två sneda (Obliquus externus abdominis, Obliquus internus abdominis) och en tvärgående bukmuskel (Transversus abdominis).

Vad är Diastasis reci och hur påverkas man av det?

Under graviditeten separerar de yttre raka magmusklerna (Rectus abdominis) för att lämna plats åt det växande barnet. De raka magmusklerna hålls ihop av bindväv, Linea alba och en Diastasis Recti uppstår när bindväven mellan de raka bukmusklerna stretchas ut och försvagas och i vissa fall till den grad att de brister.
Bilden är lånad frå mutusystem.com. Läs gärna mer på deras hemsida http://mutusystem.com

Den raka bukmuskeln är en muskel som man använder när man böjer överkroppen (bålen) framåt, som när man gör situps. Muskeln används också när man andas ut, pratar, sjunger, hostar eller krystar. Den raka bukmuskeln skyddar de inre organen och bidrar till kroppens hållning. Den roterar bäckenet framåt vilket miskar svanken. Nedtill fäster den raka bukmuskeln i blygdbenet. Upptill fäster den i bröstbenets nedre del.
 
När magmusklerna separeras kommer de inte längre att hålla de inre organen samt tarmarna på rätt plats. Organen skjuts framåt och nedåt, vilket också förklarar varför magen buktar ut. Det kan också leda till problem med att gå på toaletten samt, om separationen är stor, ge en känsla av tyngd, svaghet och ömhet runt solar plexus och naveln. Organens tryck mot bindväven kan också orsaka bråck, vilket är ganska vanligt att få vid en större separation.

Bindväven från alla muskellager leder till Linea alba så en Diastasts recti ger en effekt på alla musklerna i buken.
 

Den raka bukmuskeln samt de sneda Obliquus externus och internus roterar samtliga bäckenet framåt vilken minskar svanken. Diastasis recti (separation av den raka bukmuskeln) kan leda till en instabilitet i bäckenet och kan också medföra framfall samt bäckenbottensproblem så som urinläckage.
Ryggont är också vanligt attf få p.g.a en instabilitet i bålen.

Hur stor separation man har, är förstås avgörande för hur kroppens funktion störs eller försämras.
Många som har en liten separation vet överhuvudtaget inte om det och det behöver inte alls medförar några som helst problem.